Omgevingsmanagement
en participatie

STAKEHOLDERPARTICIPATIE

Succes dat je deelt

Bent u opdrachtgever voor (woning)bouwprojecten in de openbare ruimte? Of bent u juist de opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor een vlekkeloze uitvoering? In beide gevallen zult u een mening hebben over nut en noodzaak van omgevingsmanagement. U vindt dat elke investering in de relatie met stakeholders zich dubbel en dwars terugverdient – of ziet in elk geval dat er op dat vlak steeds meer van u wordt gevraagd.
2017_Skyline_67A2076_IrisvandenBroek_iris-van-den-broek
3840x2160a

Omgevingsmanagement

RUA helpt en adviseert bij het betrekken van belanghebbenden bij uw projecten. Wij zijn al overtuigd van het belang van stakeholderparticipatie, maar weten ook dat de overheid vanaf 2024, wanneer de Omgevingswet wordt ingevoerd, een aanzienlijk groter beroep op u gaat doen. U bent straks verplicht uw stakeholders zo vroeg mogelijk te betrekken bij uw project en bent daarbij aan strenge regels gebonden.
2017_Skyline_67A2076_IrisvandenBroek_iris-van-den-broek

Participatie

Door tientallen bestaande wetten en honderden regels te integreren in de Omgevingswet beoogt de overheid de complexe regelgeving over ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, water, natuurbescherming en algemeen bestuur eenvoudiger te maken.
Het kernwoord van de nieuwe wet is participatie. Het wordt uw verantwoordelijkheid om burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen in de fase van visieontwikkeling en plannen maken bij elkaar te brengen, zodat zij hun kennis en belangen direct kunnen delen. Met als doel betere besluitvorming, creatieve, gezamenlijke oplossingen, meer draagvlak en succesvolle projecten.

Cases

RUA is bereikbaar, aanwezig en toegankelijk. Op z’n Nederlands. En vanuit kennis en ervaring die we onder meer opdeden bij onder meer:

 • Maastunnel (Rotterdam)
 • Feyenoord City (Rotterdam)
 • Royal Haskoning (Delft)
 • Central Innovation District (Den Haag)
 • Gebiedsvisie Stadionpark (Rotterdam)
 • Masterplan Rijnhaven (Rotterdam)
 • Presidentenwijk (Hoek van Holland)

ONS TEAM

Wie zijn wij?

Michiel Houdijk
‘Wij maken met Rua onderdeel uit van jullie team'
Jef Pfaff
‘Bij participatie gaat het erom een open relatie aan te gaan, op wederzijds vertrouwen gebaseerd, met bewoners, ondernemers en andere relevante stakeholders.'
Joke Ligterink
'Als er iets in je omgeving verandert, is het wel zo prettig dat je bijtijds weet wat er gaat gebeuren. Ook fijn als de informatie die je krijgt, helder is.'

Uw en onze ambities

Door handen en voeten te geven aan stakeholderparticipatie en de gereguleerde communicatie daaromheen, helpt RUA u te voldoen aan de nieuwe wet. Met woorden en met daden. Onze ambities reiken echter verder.
Onze doelstellingen
 • Het vertrouwen van de omgeving, in uw project en in u als opdrachtgever.
 • Een beter eindresultaat dat met ieders medewerking totstandkomt.
 • Een constructieve dialoog over botsende belangen die leidt tot oplossingen die rekening houden met het minderheidsstandpunt.
 • Daadwerkelijk gebruikmaken van de kracht en expertise van alle betrokkenen.

Hoe kunnen we helpen?

Nieuwsgierig?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.