Omgevingswet
en participatie

OMGEVINGSWET

RUA adviseert en begeleidt

RUA...

...brengt de belanghebbenden bij een bouw- of onderhoudsproject in kaart

...maakt een plan voor communicatie en participatie

...zorgt voor mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie tijdens de voorbereiding en uitvoering van projecten

...organiseert bewonersavonden

...verzorgt inhoud, vorm, druk en verspreiding van bewonersinformatie

...verzorgt inhoud van project-websites of -webpagina’s

9238378615_90605a42ca_o
7401754844_611b7c2e72_o

Omgevingswet

Omgevingswet: participatie moet

Ben je opdrachtgever voor (woning-)bouwprojecten of onderhoudsprojecten in de openbare ruimte? Of ben je de opdrachtnemer, die verantwoordelijk is voor een vlekkeloze uitvoering? Dan heb je te maken met omgevingsmanagement en omgevingscommunicatie. Op dat vlak wordt er met de invoering van de Omgevingswet (januari 2024) veel van je gevraagd.
Jij bent verplicht om stakeholders zo vroeg mogelijk bij je projecten te betrekken. Bovendien ben je daarbij aan strenge regels gebonden. RUA helpt en adviseert niet alleen bij het betrekken van belanghebbenden bij je projecten, wij nemen een belangrijk deel van de werkzaamheden op dit vlak op ons.
marek-lumi-g6FzuQl_F-o-unsplash

PARTICIPATIE

Duurzame relatie. Constructieve dialoog.

Als omgevingsmanagers en communicatiespecialisten van RUA hanteren wij de stelregel: je praat niet tegen, maar met elkaar. RUA is problemen met belanghebbenden bij bouw- en onderhouds-werkzaamheden voor, of lost ze op. Het doel van ons strategisch omgevingsmanagement: een duurzame relatie en een constructieve dialoog.
RUA gaat (en blijft) in gesprek met alle partijen die belang hebben bij een bouw- of onderhoudsproject. Wij praten niet óver of tégen de stakeholders, maar zoeken die omwonenden, winkeliers, patiënten, klanten, ondernemers, overheden en belangengroepen op en gaan met hen in gesprek.

Cases

RUA is bereikbaar, aanwezig en toegankelijk. We communiceren en regelen nuchter en direct. We deden kennis en ervaring op bij onder meer:
Maastunnel (Rotterdam)
Feyenoord City (Rotterdam)
Royal Haskoning (Delft)
Central Innovation District (Den Haag)
Gebiedsvisie Stadionpark (Rotterdam)
Masterplan Rijnhaven (Rotterdam)
Presidentenwijk (Hoek van Holland)
Roseknoop (Rotterdam)
Heemraadsingel/Westlus (Rotterdam)
Aveling (Hoogvliet)
Kralingse Plas blauwalgkwestie (Rotterdam)

ONS TEAM

Wie zijn wij?

Michiel Houdijk
‘Wij maken met Rua onderdeel uit van jullie team'
Jef Pfaff
‘Bij participatie gaat het erom een open relatie aan te gaan, op wederzijds vertrouwen gebaseerd, met bewoners, ondernemers en andere relevante stakeholders.'
Joke Ligterink
'Als er iets in je omgeving verandert, is het wel zo prettig dat je bijtijds weet wat er gaat gebeuren. Ook fijn als de informatie die je krijgt, helder is.'

Voor opdrachtgevers

Voor overheden

Overheden zijn sinds 1 januari 2024 verplicht om omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken bij het opstellen van hun omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevings-programma, omgevingsverordening, projectbesluit en waterschapsverordening.
 
RUA helpt en adviseert niet alleen bij het betrekken van belanghebbenden bij je projecten, wij kunnen een klein of groter deel van de werkzaamheden op dit vlak op ons nemen.
Omgevingsmanager nodig? Of wil je het werk van je omgevingsmanager (deels) uitbesteden? Neem contact op met RUA: info@rua.nu
Voor projectontwikkelaars en aannemers
Projectontwikkelaars en aannemers hebben meestal een omgevingsvergunning nodig. Vervolgens kan een gemeente hen verplichten om ook zelf de participatie te organiseren. De ene gemeente kan participatie verplichten als een plan een gebied dichtbij de natuur betreft, de andere gemeente eist participatieplicht vanaf een bepaald aantal nieuw te bouwen woningen.
Als een ondernemer niet aan de participatieplicht voldoet, kan een gemeente de vergunning weigeren. Dat wil je voorkomen.
Dus: ook als projectontwikkelaar of aannemer wil je de stakeholders van je project betrekken bij het formuleren van je omgevingsvisie, je omgevingsplan, je omgevingsprogramma, je projectbesluit en eventueel bij de verordeningen over de omgeving en het waterschap. RUA heeft hier ervaring mee en kan je veel van dit extra werk uit handen nemen.
Omgevingsmanager nodig? Of wil je het werk van je omgevingsmanager (deels) uitbesteden? Neem contact op met RUA: info@rua.nu

Hoe kunnen we helpen?

Nieuwsgierig?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.