Wat kunnen wij voor u betekenen?

Omgevingscommunicatie

Communicatie is een tweezijdig proces van zenden en luisteren en tussendoor met elkaar praten over de gewenste richting of oplossing. Omgevingsmanagement en communicatie gaan hand-in-hand, bijvoorbeeld bij het maken van analyses, beoordelen en verwerken van feedback en het uitwerken van de strategie. Wat komt hierbij aan de orde?

➤  doelgroep-, sentiment- en media-analyse

➤  werkvormen voor dialoog en participatie

➤  boodschappen en middelen, afgestemd op specifieke doelgroepen

➤   planning en gebruik maken van goede momenten (kalender)

Wat willen we bereiken?

➤  wisselwerking met de omgeving en het gebruiken van kennis in die omgeving

➤  betrokkenheid vanuit de omgeving (bijv. met behulp van een eigen stijl en eigen middelen, zoals website, nieuwsbrieven en factsheets, en kanalen zoals sociale media)

➤  relatiebeheer en versterken van de goede samenwerking met stakeholders

 

Participatie

Participatie is de basis voor een bondgenootschap met draagvlak voor het project als resultaat. Van belang is een open, op wederzijds vertrouwen gebaseerde relatie met bewoners, ondernemers en andere relevante stakeholders. Aan de hand van duidelijke afspraken en verwachtingen en een helder vooraf vastgesteld kader, kan de omgeving wensen en belangen inbrengen. Wij creëren ruimte om met adviezen en inzichten te komen en invloed te hebben.

Wat willen we bereiken?

➤  vooraf weten wat de meningen en sentimenten zijn die een rol (kunnen) spelen in het project

➤  in gesprek komen en blijven met de omgeving over de issues van hen en van ons

➤  goede kennis van het project door een goede vindbaarheid van onze informatie

➤  bereidwilligheid en flexibiliteit: gebruik durven maken van kennis en expertise in de omgeving door het loslaten van eigen argumenten, gevoeligheden en prioriteiten.

➤  vertrouwen van de omgeving in het project en uw als projectleider

Dit doen we door

➤  breed te informeren zodat iedereen hetzelfde kennisniveau heeft

➤  oplossingen te zoeken vanuit gezamenlijke belangen in kleine werkbare vormen (werkgroep, klankbord, workshop, overleg)

➤  breed toetsen bij een brede groep wat in kleine kring is bedacht

➤  vaststellen, de mijlpalen vaststellen en vieren met betrokkenen

➤  in gesprek komen en blijven met de omgeving over de issues van hen en van ons

➤  goede kennis van het project door een goede vindbaarheid van onze informatie

Neem contact met ons op over de mogelijkheden!